ANBI-status Wilhelminagemeente

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Deze ANBI status geldt ook voor de wijkrekening van de Wilhelminakerk. Dit betekent dat u giften voor het volledige bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en giften met een periodiek karakter. Bij periodieke giften kunt u kiezen of u dit doet bij notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst bij de instelling (zoals de PGU) waaraan u de gift doet. Ook als u voornemens bent een schenking te doen, gelden er bijzondere belastingregels. U kunt hierover meer vinden op de websites van de belastingdienst of van de PGU (zie ondermeer de brochure “slim geven”).

De gepubliceerde ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente Utrecht (en daarmee de Wilhelminakerkgemeente) vindt u op www.pgu.nu.