GEVEN

Uw gift maakt het werk van de Wilhelminakerk mogelijk


WAAROM GEVEN?
ACTIEF

De Wilhelminagemeente is een kleine, actieve, op elkaar en op de wereld betrokken gemeenschap van mensen die de betekenis van God en geloven in hun leven willen onderzoeken en beleven. In onze kerkgemeenschap organiseren we activiteiten om voor jong en oud een levendige en actieve gemeente te zijn. Om al die activiteiten te bekostigen is er geld nodig.

GIFTEN

De Wilhelminagemeente is grotendeels afhankelijk van giften. Wilt u meehelpen en bijdragen aan het gemeente-zijn? Of wilt u meehelpen het markante kerkgebouw te behouden? Dan is uw gift van harte welkom!

KERK & WIJK

Uw bijdrage maakt het ook mogelijk om als Wilhelminakerk in de wijk actief te zijn. Zo zijn we niet alleen een inspirerende geloofsgemeenschap in de wijk, maar kunnen we ook mensen met elkaar verbinden met activiteiten die voor iedereen open staan, gelovig/kerkelijk of niet.


HOE KAN IK GEVEN?

EENMALIGE OF PERIODIEKE GIFT

Maak uw bijdrage over op onze bankrekening NL88 RABO 0130 7141 19 
ten name van Wilhelminakerk onder vermelding van ‘gift’.

SLIM GEVEN

Als u gedurende langere tijd de Wilhelminakerk wilt steunen, kunt u een overeenkomst voor een periode van vijf jaar aangaan. U heeft dan maximaal belastingvoordeel over uw bijdragen. Meer daarover leest u in de folder Slim Geven. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u het formulier downloaden, invullen en opsturen naar het Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht.

NALATEN

Geven aan de Wilhelminakerk kan bij leven, maar ook na overlijden kunt u ons werk ondersteunen: via uw testament. We geven u graag praktische informatie om u te helpen bij uw persoonlijke afwegingen of bij het opstellen van uw eigen testament. Neem daarvoor contact op met het Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht: 030 – 273 75 40 of via info@protestant-utrecht.nl.

ACTIE KERKBALANS

In januari van van ieder jaar ontvangen de leden van de Protestantse Gemeente Utrecht een brief van hun wijkgemeente over de Actie Kerkbalans. Daarin wordt gevraagd een bijdrage toe te zeggen voor het lopende jaar. Bent u wel betrokken bij onze gemeente maar geen lid, en u wilt wel bijdragen, neem dan contact op via kerkbalans@protestant-utrecht.nl of bel naar 030 273 75 40.

ANBI-STATUS

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Deze ANBI status geldt ook voor de wijkrekening van de Wilhelminakerk. Dit betekent dat u giften voor het volledige bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en giften met een periodiek karakter. Bij periodieke giften kunt u kiezen of u dit doet bij notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst bij de instelling (zoals de PGU) waaraan u de gift doet. Ook als u voornemens bent een schenking te doen, gelden er bijzondere belastingregels. U kunt hierover meer vinden op de websites van de belastingdienst of van de PGU (zie ondermeer de brochure “slim geven”).

De gepubliceerde ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente Utrecht (en daarmee de Wilhelminakerkgemeente) vindt u op www.pgu.nu.