Kerkdienst zondag 31 mei

De kerkdienst van zondag 31 mei is te volgen via YouTube.

De (link naar de) video is

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNp7_tGqPFp65Z4n4daaBL6NB30QiNcwp

Bekijk of download hier de liturgie

Aan het begin van de dienst zullen we voor u, die thuis meeviert, een kaars aansteken. Misschien is het een mooi idee, om onze verbondenheid te symboliseren, om ook thuis tijdens de dienst een kaars aan te steken. 

Wij willen bij u de volgende collectes aanbevelen:

1. Kerk in Actie, pinkstercollecte: graag overmaken naar NL 69 RABO 0394 3612 37 tnv Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

2. Opbouw van de wijkgemeente: graag overmaken naar NL 88 RABO 0130 7141 19 tnv PGU Wilhelminakerk
De Wilhelminakerk loopt op dit moment veel inkomsten mis. Uw gift aan de wijk is dringend aanbevolen.

3. Kerk in Actie, Noodhulp Corona: graag overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
Overal ter wereld zijn landen op slot vanwege het Coronavirus. Dat raakt vooral de allerarmsten. Kerken bieden voorlichting, hygiënepakketten en voedsel aan de meest kwetsbaren. Laat hen vooral nu niet in de steek. Bekijk het filmpje van Kerk in Actie op  vimeo.com. Meer informatie is te vinden op kerkinactie.nl/corona.

share