Kerkdiensten


Elke eerste en derde zondag van de maand komen wij bij elkaar voor een kerkdienst. Ook met Kerst, Palmpasen, Eerste Paasdag  en Eerste Pinksterdag hebben wij een feestelijke kerkdienst. De vieringen staan in dienst van de ontmoeting met God en met elkaar.


De sfeer van de liturgie wordt gekenmerkt door aandacht en respect. De muziek staat in dienst van de liturgie zodanig dat er een (evenwichtige) afwisseling bestaat tussen zingen en zwijgen, spreken en luisteren, bidden en handelen. In dit alles is ruimte aanwezig voor de verschillende geloofsbelevingen in de gemeente.

De zondagse kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Voor de kinderen is er regelmatig kinderkerk. Eens per twee maanden is er een dienst van Schrift en Tafel.

De kerkdiensten zijn ook live of achteraf te beluisteren via Kerkomroep.nl

Na afloop van de dienst drinken we altijd koffie en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat ons bezighoudt.

Stream kerkdiensten


Kerkdiensten in coronatijd

Dit is ons protocol

Er zijn geen restricties in het aantal aanwezigen tijdens de dienst, mits de anderhalve meter afstand tot elkaar gewaarborgd blijft. U komt alleen wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn.

  • Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze kerk zijn geweest).
  • U moet in de hal uw handen desinfecteren.
  • Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te  houden tot andere kerkgangers.
  • Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
  • Helaas is het niet toegestaan mee te zingen met de liederen. Alleen vijf leden van onze zanggroep zullen de liederen meezingen (op ruime afstand van de andere kerkgangers). U mag wél neuriën met gesloten mond.
  • Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Belangrijk!

Wilt u vooraf wél bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

  • hoesten
  • neusverkoudheid
  • koorts (vanaf 38 graden)
  • benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.