Kerkdiensten


Elke eerste en derde zondag van de maand komen wij bij elkaar voor een kerkdienst. Ook met Kerst en op Eerste Paasdag hebben wij een feestelijke kerkdienst. De vieringen staan in dienst van de ontmoeting met God en met elkaar.

De sfeer van de liturgie wordt gekenmerkt door aandacht en respect. De muziek staat in dienst van de liturgie zodanig dat er een (evenwichtige) afwisseling bestaat tussen zingen en zwijgen, spreken en luisteren, bidden en handelen. In dit alles is ruimte aanwezig voor de verschillende geloofsbelevingen in de gemeente.

De zondagse kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Voor de kinderen is er regelmatig kinderkerk. Eens per twee maanden is er een dienst van Schrift en Tafel.

De kerkdiensten zijn ook live of achteraf te beluisteren via Kerkomroep.nl

Na afloop van de dienst drinken we altijd koffie en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat ons bezighoudt.

KOMENDE KERKDIENSTEN