Kerkdiensten


Elke eerste en derde zondag van de maand komen wij bij elkaar voor een kerkdienst. Ook met Kerst, Palmpasen, Eerste Paasdag  en Eerste Pinksterdag hebben wij een feestelijke kerkdienst. De vieringen staan in dienst van de ontmoeting met God en met elkaar.


De sfeer van de liturgie wordt gekenmerkt door aandacht en respect. De muziek staat in dienst van de liturgie zodanig dat er een (evenwichtige) afwisseling bestaat tussen zingen en zwijgen, spreken en luisteren, bidden en handelen. In dit alles is ruimte aanwezig voor de verschillende geloofsbelevingen in de gemeente.

De zondagse kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Voor de kinderen is er regelmatig kinderkerk. Eens per twee maanden is er een dienst van Schrift en Tafel.

De kerkdiensten zijn ook live of achteraf te beluisteren via Kerkomroep.nl

Na afloop van de dienst drinken we altijd koffie en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat ons bezighoudt.

Stream kerkdiensten


Kerkdiensten in coronatijd

Dit is ons protocol

Momenteel kunnen maximaal dertig mensen aanwezig zijn in de kerkdiensten, naast personeel/vrijwilligers en mits anderhalve meter afstand gewaarborgd wordt. U kunt zicht voor de diensten aanmelden bij Gery Gorter via 06-13633680. U komt alleen wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf wél bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

  • hoesten
  • neusverkoudheid
  • koorts (vanaf 38 graden)
  • benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.

  • Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze kerk zijn geweest).
  • U moet in de hal uw handen desinfecteren.
  • Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
  • Enkele mensen zullen aanwijzen op welkeplaats(en) u kunt gaan zitten.
  • Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten mond.