Kerkdiensten


Elke eerste en derde zondag van de maand komen wij bij elkaar voor een kerkdienst. Ook met Kerst, Palmpasen, Eerste Paasdag  en Eerste Pinksterdag hebben wij een feestelijke kerkdienst. De vieringen staan in dienst van de ontmoeting met God en met elkaar.


De sfeer van de liturgie wordt gekenmerkt door aandacht en respect. De muziek staat in dienst van de liturgie zodanig dat er een (evenwichtige) afwisseling bestaat tussen zingen en zwijgen, spreken en luisteren, bidden en handelen. In dit alles is ruimte aanwezig voor de verschillende geloofsbelevingen in de gemeente.

De zondagse kerkdiensten beginnen om 9.30 uur. Voor de kinderen is er regelmatig kinderkerk. Eens per twee maanden is er een dienst van Schrift en Tafel.

De kerkdiensten zijn vanaf zondag 18 juli ook live te beluisteren en te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Eerdere kerkdiensten zijn nog terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Wilhelminakerk terug te luisteren via Kerkomroep.nl.

Na afloop van de dienst drinken we altijd koffie en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat ons bezighoudt.

Stream kerkdiensten


Kerkdiensten weer vrij toegankelijk

De kerkdiensten zijn inmiddels vrij toegankelijk en we mogen weer zingen als gemeente. Ook is er na afloop koffiedrinken, uiteraard binnen de regel van 1,5 meter afstand houden.

Streaming kerkdiensten

Ruim een jaar na de eerste kerkdienst van de Wilhelminakerk op YouTube en een half jaar na het begin van het livestreamen van de kerkdienst gaan we een nieuwe fase in. Half juli wordt er nieuwe beeld- en geluidapparatuur geplaatst in de Wilhelminakerk. Zowel wij als Wilhelminagemeente, als de Nieuwe Kerkgemeente zal hiervan gebruik gaan maken.

De dienst van 18 juli zal niet meer op YouTube te zien zijn, maar op kerkdienstgemist.nl. De dienst van 4 juli is op YouTube live mee te beleven en ook achteraf terug te kijken. Op onze website blijft voorlopig de playlist met diensten van het afgelopen seizoen beschikbaar.

De dienst van 4 juli 2021 is via deze link te zien https://youtu.be/sa5PQ9mLKtE en ook rechtstreeks via onze website.

De collectes zijn in de kerk en online en van harte aanbevolen. In de beschrijving van elke dienst staan de collectedoelen en de rekeningnummers.