Wilhelminakerk verder als zelfstandige wijkgemeente

De Wilhelminakerk mag verder bestaan als zelfstandige wijkgemeente. Dat heeft de Algemene Kerkenraad op 25 september jl. besloten. Dit besluit komt nu de Marcuskerk per 1 januari 2018 gaat fuseren met de Nicolaïkerk.

Sinds 2004 vormen de Marcuskerk en de Wilhelminakerk één wijkgemeente. De aanleiding daarvoor was het lange termijnbeleid van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Door hetsamenvoegen van wijken werd een grote bezuiniging doorgevoerd. De Wilhelminakerk heeft met de fusie het wijkgebouw Ons Huis ingeleverd en het aantal zondagse diensten teruggebracht naar twee keer per maand.

Na jaren van goede samenwerking is de Marcuskerk begin 2017 tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is door te gaan op de huidige manier. De Marcuskerk wordt per 1 januari 2018 afgestoten. De gemeente rondom de Marcuskerk fuseert met de Nicolaïkerk en gaat daar ook kerken. Daarmee komt er een einde aan de wijk Marcus-Wilhelminakerk.

De Algemene Kerkenraad heeft op 25 september 2017 besloten dat de Wilhelminakerk verder mag bestaan als zelfstandige wijkgemeente. De komende twee jaar krijgt de gemeente de kans om te laten zien de zij vitaal is. Dit houdt in dat er voldoende mensen betrokken zijn bij de kerk, voldoende vrijwilligers, voldoende ambtsdragers, en de wijk moet vertegenwoordigd zijn in de stedelijke organisatie van de PGU. Uiteraard moeten de financiën op orde zijn.

Het sectieteam is blij met deze kans om als Wilhelminakerk en als pioniersplek Begane Grond het werk in de wijk voort te zetten. Uw inzet en medewerking wordt gevraagd om dit mogelijk te maken. In een gemeenteberaad op 22 november 2017 gaan we hierover met gemeenteleden. Meer daarover vindt u in de agenda.

share